Privacy Disclaimer Food Waste Fest

In drie talen hier schrijven

verzamelen gegevens enkel en alleen bedoeld voor de organisatie van het FWF

Disclaimer over de workshopgever: die kan je contacteren.