(For French, see below)

Wanneer je stemt op 26 mei, spreekt je je uit over allerlei zaken die belangrijk voor je zijn, maar hier gaat het om een welbepaald thema:
het debat over klimaatverandering en in die context ook de strijd tegen voedselverspilling.

Omdat het niet altijd gemakkelijk is om de politieke programma’s van elke partij te ontcijferen, hebben Too Good To Go en FoodWIN hun vertegenwoordigers gevraagd zich over dit grote probleem te buigen. We vroegen om hun antwoord op twee simpele vragen:
Hoe wil je de strijd tegen voedselverspilling aangaan tijdens de volgende legislatuur?
Wat doet u tegen voedselverspilling?

Ontdek de antwoorden van Meyrem Almaci voor Groen.

“Tegen 2024 willen we 600 000 ton minder voedselverspilling. We willen dat doen door preventie, in te grijpen op de productieprocessen. Dat betekent voedselverliesaudits, materialenscans in bedrijven en verwerking van overschotten.”

Ontdek de andere kandidaten

 

Le 26 mai prochain, en votant, vous vous exprimerez sur des questions qui vous sont chères, mais c’est un domaine en particulier qui nous intéresse ici: le débat autour du changement climatique et notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Cependant, il n’est pas toujours simple de décoder les programmes politiques de chaque parti. Ainsi, nous avons demandé à leur représentant de se positionner sur cet enjeu majeur en répondant à deux questions simples:

Comment allez-vous lutter contre le gaspillage alimentaire lors de la prochaine législature?
Et vous, que faites vous contre le gaspillage?

Découvrez les réponses de Meyrem Almaci, Groen.

“D’ici 2024, nous voulons 600 000 tonnes de déchets alimentaires en moins en intervenant dans les processus de production. Cela signifie réaliser des audits sur les pertes alimentaires, et de traiter les surplus d’une manière appropriée.”

Découvrez les autres candidats