Brugge Zorginstellingen

Beschrijving van het project

Samen met de stad Brugge ondersteunt FoodWIN vier zorginstelllingen bij het ontwikkelen van oplossingen voor het voedselverlies.
De ziekensector krijgt te maken met specifieke problemen m.b.t. voedselverlies. Hun ‘consumenten’ zijn er niet uit vrije wil en hun aantallen zijn ook erg onvoorspelbaar. Dit zorgt ervoor dat het terugschroeven van het voedselverlies een ingewikkelde zaak is en een hele klus voor zowel FoodWIN als voor de ziekenhuizen. Als participatiepartner wil FoodWIN de ziekenhuizen bijstaan in het hele proces van opmeten, ideeënvorming, evaluatie en verbetering.

Doel van het project

 • Vaststellen van de problemen bij het schatten van de hoeveelheid voedselverlies en het opstellen van ramingen
  Zorginstellingen zijn erop getraind een basis hoeveelheid voedselverlies in te schatten. Ze bevragen ook geregeld de patiënten, het personeel en de bezoekers. Op basis van de resultaten worden knelpunten i.v.m. het voedselverlies en de voedseloverschotten in kaart gebracht. Deze knelpunten worden aangepakt in een innovatie-evenement.
 • Het innovatie-evenement
  Zo’n innovatie-evenement is eigenlijk niets anders dan het gezamenlijk brainstormen en zoeken naar een nieuwe aanpak om komaf te maken met de grote voedseloverschotten in de ziekenhuizen. Gedurende een workshop die een hele dag in beslag neemt, zoekt het personeel met de hulp van experts naar creatieve oplossingen voor het voedselverliesprobleem in hun ziekenhuis. De hele workshop is eigenlijk gebaseerd op een ‘Food Waste Challenge’, een methode bedacht en ontwikkeld door FoodWIN.
 • Het testen en ontwikkelen van de nieuwe aanpak
  Na het innovatie-evenement, is het tijd dat elke instelling de oplossingen die naar voren geschoven werden, uittest. Dit testen gebeurt in twee fases. Na een eerste test wordt er gevraagd naar een feedback bij patiënten en personeel. In een tweede fase worden de oplossingen afgestemd op de praktische noden die gedurende het innovatie-evenement misschien over het hoofd gezien werden. Vervolgens wordt de impact van deze geoptimaliseerde oplossingen grondig geanalyseerd door metingen uit te voeren die zullen worden vergeleken met de eerste basisopmetingen
 • Het delen van de opgedane kennis en verdere uitwerking
  De teams van de verschillende instellingen komen opnieuw bij elkaar om de eerste resultaten van de aanpak met elkaar te delen. De bedoeling van dit nieuwe workshopmoment is uiteraard te leren van het traject dat anderen hebben doorlopen. Daarnaast werken de teams ook aan een implementatieplan om alle bevindingen van de testfase te optimaliseren en af te stemmen op bv. anderen afdelingen. Nieuwe metingen en een grondige analyse zullen tenslotte aantonen hoeveel voedsel en hoeveel kosten werden gespaard.
 • De verspreiding van de informatie
  Eindoplossingen en de lessen die uit dit alles getrokken worden, zullen grondig worden gedocumenteerd in een handleiding die breed zal worden verspreid.

 

De rol van FoodWIN

FoodWIN ondersteunt de zorginstellingen bij het opmeten van het voedselverlies en begeleidt hen gedurende het hele innovatieproces.

Meer weten? Bekijk deze fact sheet over hoe voedselverlies in de gezondheidszorg aan te pakken in 3 simpele stappen.