Food Lab Brugge

Beschrijving van het project

Het Brugse Food Lab is een kennis-en ontmoetingsplatform van stakeholders (middenveldorganisaties) die expertise hebben rond de 3 thema’s: stadslandbouw, voedselverlies en korte keten. Samen met de facilitator Coduco en FSE Network werd een duurzame voedselstrategie voor Brugge uitgebouwd. Food Lab Brugge werkt heel dynamisch en krachtig rond duurzaam voedsel. Wij werken samen met Food Lab Brugge, maakten voor hen een SWOT-analyse, stippelden mee een strategie uit m.b.t. duurzaam voedsel en schoven een aantal acties naar voor die prioritair waren.

In mei 2016 organiseerde Food Lab in samenwerking met FSE Network voor het eerst  (H)eerlijk Brugge, een festival rond duurzame voeding. Er werd gefocust op lokale, duurzame en gezonde voeding. Het evenement kaderde in de deelname van de Stad Brugge aan het Europees Food Smart Cities for Development project. Heerlijk Brugge brengt dit thema onder de aandacht via onder meer een voedseloverschottenbanket, workshops rond stadslandbouw, voedselverlies, een streekproductenmarkt en een Fair Trade Expo.  Ter gelegenheid van het festival werd er ook een Feeding the 5000 gehouden. 5000 mensen konden gratis genieten van een waar voedseloverschottenbanket. Chef kok Pieter Lonneville en de leerlingen van Spermalie, Hotel en Toerismeschool Brugge, toverden heerlijke gerechten tevoorschijn met voedsel dat anders zou zijn weggegooid. Geen enkele maaltijd werd weggegooid. Het project moest de Bruggelingen tonen hoeveel voedsel, dat eigenlijk nog steeds geconsumeerd kan worden, verloren gaat.

Food Lab en de stad Brugge zorgden ook voor een voedingshandleiding voor alle evenementen in de stad.

Vanaf 2017 wordt Brugge de eerste stad in België die voor al zijn evenementen enkel nog zal werken met duurzame voeding. Het zal voedselverlies reduceren en zal instaan voor de herverdeling van eventuele voedseloverschotten.

Ook in Zeebrugge wordt nu gewerkt aan het terugschroeven van afval bij de visverkoop en samenwerking tussen Oranje en Ecoliving zal ervoor zorgen dat overschotten verdeeld worden.

De rol van foodWIN

  • Gezamenlijke uitwerking van een strategie m.b.t. duurzame voeding en voedseloverschotten
  • Uitbouw van een stakeholder platform
  • Organiseerde het Feeding the 500 bewustmakingsevenement