Refresh

Beschrijving van het project

Refresh wil alle voedselverlies dat eigenlijk zou kunnen vermeden worden, terugschroeven en de valorisatie van de voedselbronnen verbeteren. Onderzoek helpt Refresh de verantwoordelijken voor voedselverlies beter te begrijpen en het project ondersteunt tezelfdertijd zowel bedrijven als individuele consumenten om afdoende beslissingen te nemen om voedselverlies een halt toe te roepen.

Refresh werkt met een ‘Framework for Action’, een innovatieve, systematische aanpak om voedselverlies te beperken. Refresh bouwt voort en gaat verder dan de reeds bestaande initiatieven omdat het de sociale, technologische en organisatorische inzichten en handelingsplannen beter evalueert en helpt verspreiden. Strak ondersteund en begeleid door wetgevers en beleidsmakers zou het project alleen maar vruchten moeten kunnen afwerpen.

Doel van het project

Pilootprojecten en strategische afspraken tussen de verschillende belanghebbenden moeten resulteren in bruikbare oplossingen om het voedselverliesprobleem in Europa aan te pakken. Het project Refresh moet uiteindelijk leiden tot nieuwe aanbevelingen en nieuwe nationale besluitvormingen inzake voedselverlies. Refresh houdt zich ook intens bezig met het steunen van technologische innovaties die een antwoord bieden op het voedselverliesprobleem.

De rol van FoodWIN

FoodWIN zal in Berlijn een bijeenkomst organiseren van innovatieve ondernemers inzake voedselverlies. De bedoeling is dat ze ideeën gaan uitwisselen en gaan samenwerken.
→ Uitwerking strategie → Ondernemerschap/maatschappelijke innovatie