Restorestje Ghent

Beschrijving van het project

In 2015 lanceerde de stad Gent ‘Restorestje’, een doggybag nieuwe stijl. De stad Gent deelde ‘doggybags’ gratis uit aan restaurants en wilde met het initiatief burgers aanzetten om restaurants te vragen hun overschotjes mee naar huis te mogen nemen. Meer dan 100 restaurants stapten in 2016 mee in het project en gaven hun klanten na hun restaurantbezoek de overschotjes mee .
De ‘doggybag’ waren gratis maar de stad Gent wilde ook wel aan de weet komen of er een middel bestond om het hele project financieel haalbaar te houden bvb. door het vinden van financiële partners of zakelijke ondersteuners.

Doel van het project

Foodwin en Coduco voerden gesprekken met belanghebbenden: de restaurants, de leveranciers van de dozen, de voedseldistributeurs en buitenlandse organisaties die eenzelfde doggybagproject hadden opgezet. Op basis van deze gesprekken werkten Foodwin en Coduco voor de stad Gent verschillende scenario’s uit hoe het project Restorestje financieel haalbaar te houden.

De rol van Foodwin

Foodwin hield gesprekken met restaurants en met buitenlanders die een gelijkaardig doggybagproject hadden gelanceerd en stelden op basis hiervan een rapport op

 

→ gezamenlijke opzetten van de strategie → bewustmaking → preventie voedselverlies