The Food Waste Awards

Beschrijving van het project

De Food Waste Awards  werden in 2017 voor het eerst in Vlaanderen georganiseerd. De Food Waste Awards hebben tot doel bestaande projecten om voedselverlies te beperken, positief in de kijker te zetten.

De deelnemers die intekenden, konden kiezen uit 4 categorieën: individuele ondernemers die strijden tegen voedselverlies, lokale overheden, organisaties sociaal aan de slag met voedselverlies en bedrijven in de voedselsector.

Een bekwame jury van professionelen selecteerde drie finalisten per categorie. Het was het publiek dat via een online voting besliste wie uiteindelijk de Food Waste Awards mee naar huis nam.

Doel van het project

Zoals eerder vermeld wil men bestaande projecten positief in de kijker zetten en mensen die hun schouders onder het voedselverliesprobleem zetten, belonen. Dit kunnen innovatieve ondernemers zijn, overheden, organisaties of bedrijven. Zij kunnen anderen inspireren en ondersteunen in de strijd tegen voedselverlies.

De rol van FoodWIN

Foodwin ligt aan de basis van de awards en is verantwoordelijk voor de uitwerking en de coördinatie
→ Bewustmaking → Ondernemerschap/maatschappelijke innovatie → Multi-stakeholders platform