The Food Waste Challenge Leuven

Beschrijving van het project

Food Waste Challenge Leuven hielp studenten en jonge professionals hun eigen startup op te zetten om voedselverlies te verminderen. Alle deelnemers werden op verhelderende wijze heel wat bijgebracht. De Food Waste Challenge legde de focus op drie thema’s: broodoverschotten, voedseloverschotten bij consumenten en voedseloverschotten in de landbouw.

Wat heeft men bereikt?

  • Het leerproces. De deelnemers bezochten – in het kader van de 3 eerder genoemde thema’s –  een boerderij, een bakkerij en een aantal privéwoningen. Zij verzamelden het voedsel dat zou worden weggegooid en bereidden er een maaltijd van of herverdeelden het. Voor Food Waste Challenge Leuven verzamelden wij gegevens, recupereerden we brood, organiseerden we een kookworkshop en organiseerden we een Soepdisco.
  • Het innovatieweekend. Van een idee tot een bedrijfsmodel in een weekend. Tijdens dit innovatieweekend werden teams gevormd en daarna konden de deelnemers met de hulp van bedrijfsondernemers en innovatieve ondernemers allerhande ideeën bedenken, ontwikkelen en op hun bedrijfswaarde laten testen. De Ideeën werden daarna voorgelegd aan een jury van deskundigen. De jury gaf feedback en reikte prijzen uit aan de meest veelbelovende ideeën.

  • Coaching Programma. Van bedrijfsmodel tot bedrijf. Na het weekend konden de teams gedurende 3 maanden hun ideeën testen en implementeren. Ze werden daarbij continue ondersteund, er werd hen een speciale coach toegezegd en ze konden thematische workshops volgen.
  • Slotmoment. Gedurende een slotevenement konden de teams hun start-up project presenteren voor een voltallig publiek. Dit werkt, want zo worden de nieuwelingen gezien en kunnen ze hun network uitbreiden. Ook de feedback die ze krijgen is nuttig en ze kunnen hopen op die manier partners/sponsors te vinden.

De rol van FoodWIN

FoodWIN ligt aan de oorsprong van  de Food Waste Challenge. De Challenge ontstond na een onderzoek dat FoodWIN uitvoerde naar de oorzaken en de belangrijkste voedselverlieslatende sectoren in de provincie.

We bereikten studenten en jonge professionals, brachten hen samen en moedigden hen aan actie te ondernemen en hun eigen startup te beginnen. FoodWIN zorgde ervoor dat de deelnemers expertise geboden werd inzake voedselverlies en ondernemerschap.

Hoe zelf een Food Waste Challenge te organiseren?

Wil je actie ondernemen en zelf een Food Waste Challenge organiseren? FoodWIN stelt je graag de handleiding ter beschikking. Deze is te verkrijgen in het Engels en het Nederlands.

→ Studieanalyse → Bewustmaking → Ondernemerschap/Sociale innovatie → Herverdeling en valorisatie → Voedselverlies preventie