Zero Food Waste Vlaanderen

Beschrijving van het project

Met de steun van de Vlaamse overheid concentreert FoodWIN zich op het uitbreiden en meer onder de aandacht brengen van bestaande projecten en het creëren van blauwdrukken om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor afvalstromen die onvoldoende werden aangepakt.

Zero Food Waste Flanders – Samen Innoveren is een totaalplan om doeltreffend het voedselverliesprobleem in Vlaanderen aan te pakken. Het bestaat uit 2 met elkaar verbonden componenten:

FoodWIN Alliance Flanders:  een platform opgericht in Vlaanderen om belanghebbenden samen te brengen. Het platform brengt organisaties, overheidsinstellingen, regeringen die reeds strijden tegen voedselverlies samen en zoekt op welke manier ze hun impact kunnen vergroten. Het gaat erom ervaringen te delen, elkaar te ondersteunen en te zoeken naar nieuwe steeds nieuwe oplossingen.

Innovation trajectories: elk jaar zullen twee innovatietrajecten uitgewerkt worden. De bedoeling is een aantal urgente problemen aan te pakken. Er zal daarbij beroep gedaan worden op de knowhow van alle belanghebbenden en mensen met inspirerende ideeën zullen gevraagd worden oplossingen te bedenken voor het gestelde probleem. In de eerste helft van 2017 willen we ons bezighouden met de appel-en perenoverschotten in Vlaanderen.  Hoe gaat het in zijn werk?

  • Fact sheets worden opgesteld met de huidige stand van zaken en het probleem dat zich stelt.
  • Al lerend op stapconfrontatie met de probleemstelling die aan bod komt in de fact sheets. De deelnemers krijgen  één dag veldwerk m.a.w. ze zullen mensen ontmoeten die met het voedselverliesprobleem geconfronteerd worden en/of reeds oplossingen m.b.t. de voedseloverschotten hebben bedacht.
  • Food Waste Challenges: na het veldwerk zullen Food Waste Challenges worden georganiseerd. Alle opgedane kennis zal worden gebruikt om afdoende oplossingen naar voren te schuiven voor het gestelde voedselverliesprobleem.

 

Doel van het project

Zero Food Waste Flanders – Samen Innoveren is een pedagogisch project en erop gespitst om de huidige strijd tegen voedselverlies in Vlaanderen verder op te voeren.  Gegevens zullen worden vrijgegeven over de lokale situatie. Die zullen voor iedereen beschikbaar zijn. Met alle belanghebbenden worden oplossingen bedacht, bediscussieerd en uitgewerkt.

 

De rol van FoodWIN

Het is FoodWIN die in eerste instantie de aandacht op het voedselverliesprobleem heeft gevestigd. Het heeft het programma dat over 3 jaar gespreid wordt, bedacht en ontwikkeld. Het zal toezicht houden en is ook verantwoordelijk voor de follow up.

 

→ Gezamenlijke strategie → Situatieanalyse → Uitwerking → Platform creëren van belanghebbenden → Bewustmaking → Ondernemerschap/sociale vernieuwende ideeën → Herverdeling en valorisatie → Preventie voedseloverschotten

 

De Vlaamse Regering kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze publicatie.

Here you have the factsheet for Food Waste Reduction in Healthcare Facilities in Dutch, explaining how to tackle food waste in three simple steps: Voedselverlies in de Gezondheidszorg

Here you can find the factsheet for our former project: appels and pears in Dutch: Factsheet appels en peren