Een strategie, van onderuit!

Voedselverspilling tegengaan vereist een doeltreffende aanpak die niet altijd even voor de hand liggend is: FoodWIN zet je dan op het juiste spoor!
In het kader van de Foodshift 2030 zet Oostende zich in om een duurzame voedselstrategie uit te bouwen. Eén van de belangrijkste agendapunten: voedselverspilling tegengaan. De stad riep dan ook de hulp van FoodWIN in om hen te begeleiden. Samen brachten we de juiste Oostendenaren en een hoop ideeën samen. Resultaat: een aangewakkerde strijd tegen voedselverspilling, van onderuit!

Eerst werd er gekeken naar welke initiatieven er al bestaan in Oostende. Vervolgens maakte FoodWIN een analyse van de grootste uitdagingen en makkelijkste veranderingen. FoodWIN bracht via twee workshops belangrijke spelers, begane burgers en sociale organisaties bijeen om oplossingen op maat van de stad te vinden. 

Op die workshops brengen we mensen samen die met hetzelfde probleem worstelen. Bezorgde burgers, horeca-uitbaters, sociale organisaties en de stad.

“Wat telkens geweldig is om te zien: tegen het einde van de eerste sessie zien we de sfeer al omslaan naar een enthousiaste ‘Yes we can’, vertelt Hanne Heymans van FoodWIN.

Van staalkaart naar actieplan

Eerst brengen we de bestaande initiatieven in kaart. In Oostende was het resultaat van die oefening behoorlijk hoopgevend: er gebeurde al heel wat. Vervolgens maakt FoodWIN een analyse van het probleem: Waar liggen de grootste uitdagingen?
In Oostende besloten de deelnemers van de eerste workshop te focussen op gezinnen, omdat daar een grote winst te boeken is.

“Hoewel de horeca vaak als grootste veroorzaker van het probleem gezien wordt, ligt de grootste hefboom doorgaans bij de consument. Bovendien blijken er vaak ook misverstanden te zijn rond reglementering en hygiëne. Die worden ervaren als vreselijke obstakels, terwijl alles op te lossen is”, geeft Hanne mee. 

In de tweede sessie bouwen we samen met alle deelnemers aan een actieplan, met concrete oplossingen. Na de sessie ligt een timeline, takenpakket en hoop ideeën op tafel, gekruid met inspiratie uit de andere steden die FoodWIN begeleidt.

Stad als facilitator tegen voedselverspilling

“Een stad heeft niet de middelen en mankracht om zo’n voedselverspillingstraject helemaal alleen te trekken. Maar we kunnen wel de juiste mensen en initiatieven met elkaar in contact brengen. Hoewel zeker niet élk idee onmiddellijk uitvoerbaar of financieel haalbaar is, is die input van stakeholders en een diverse groep burgers erg waardevol voor de stad”, vertelt Kathy Belpaeme van Oostende.” verduidelijkt Kathy. “Hanne van FoodWIN heeft zowel het proces als de inhoudelijke uitwerking van de workshops op zich genomen. Dat deed ze zeer professioneel. Dankzij haar ervaring kon ze concrete voorbeelden en cijfers uit andere steden inbrengen in het gesprek.”

Dat de aanpak van Oostende nu al z’n vruchten afwerpt, bleek tijdens de plotse sluiting van de horeca tijdens de coronacrisis. “Heel wat lokale horecazaken zagen plots geen uitweg voor hun ingekochte voorraden. Samen met Toerisme Oostende en het Economisch huis werd meteen een bevraging gedaan bij de horeca en werden afhaalmaaltijden gepromoot. Zo is het geen puur verlies voor de uitbaters – en worden hun producten gered van de afvalberg”, besluit Kathy.  

Bron: tekst aangepast van een interview dat Hanne Heymans van FoodWIN vzw en Kathy Belpaeme, Projectcoördinator FOODSHIFT 2030 bij Stad Oostende gaven voor Gemeente Voor De Toekomst.