Blog

Willem-Frederik Schiltz, Open VLD

(For French, see below)

Wanneer je stemt op 26 mei, spreekt je je uit over allerlei zaken die belangrijk voor je zijn, maar hier gaat het om een welbepaald thema:
het debat over klimaatverandering en in die context ook de strijd tegen voedselverspilling.

Omdat het niet altijd gemakkelijk is om de politieke programma’s van elke partij te ontcijferen, hebben Too Good To Go en FoodWIN hun vertegenwoordigers gevraagd zich over dit grote probleem te buigen. We vroegen om hun antwoord op twee simpele vragen:
Hoe wil je de strijd tegen voedselverspilling aangaan tijdens de volgende legislatuur?
Wat doet u tegen voedselverspilling?

Ontdek de antwoorden van Willem-Frederik Schiltz voor Open VLD.

Wij willen de voedselveiligheidsvoorschriften openbreken en opnieuw afwegen tegenover voedselverspilling. Daarnaast moeten we het ook concreet maken. Ik denk dat het nuttig en nodig is om wijken of groepen van mensen in een soort testproject, in een spel te stoppen om tips en trucken aan te leren hoe dat zij hun eigen voedselverspilling kunnen tegengaan.”

Ontdek de andere kandidaten

Le 26 mai prochain, en votant, vous vous exprimerez sur des questions qui vous sont chères, mais c’est un domaine en particulier qui nous intéresse ici: le débat autour du changement climatique et notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Cependant, il n’est pas toujours simple de décoder les programmes politiques de chaque parti. Ainsi, nous avons demandé à leur représentant de se positionner sur cet enjeu majeur en répondant à deux questions simples:

Comment allez-vous lutter contre le gaspillage alimentaire lors de la prochaine législature?
Et vous, que faites vous contre le gaspillage?

Découvrez les réponses de Willem-Frederik Schiltz, Open VLD.

“Nous voulons repenser la réglementation en matière de sécurité alimentaire. Il est également utile et nécessaire de sensibiliser les consommateurs et de leur apprendre des trucs et astuces sur la façon d’éviter le gaspillage de nourriture sans les foyers.”

Découvrez les autres candidats