Voeding verbindt

Eén van de strategische doelstellingen van de Leuvense voedselstrategie ‘Voeding verbindt’ is  het voorkomen van voedselverlies en hergebruiken van overschotten. Maar… hoe begin je daaraan? Een ideaal startpunt in de strijd tegen voedselverspilling, is een diagnose, een schatting van de hoeveelheid voedselverlies in de stad.

FoodWIN bracht de hoeveelheid voedselverlies in kaart voor de stad Leuven via een Food Waste Calculation. Het resultaat? Een schatting van hoeveel voedsel verloren gaat in Leuven bij huishoudens, retail, scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels en restaurants. Zo kreeg Leuven een idee van de grootteorde van voedselverspilling in verschillende sectoren, de gerelateerde CO2-uitstoot en financiële impact en het potentieel om voedselverspilling te verminderen. Deze cijfers vormen de basis voor gerichte actie tegen voedselverspilling.

“Specifiek voor Leuven schatten we dat voedselverlies verantwoordelijk is voor 16,3 ton CO2”, licht schepen van o.a. Duurzaamheid David Dessers toe. “Ook in onze stad valt er hier dus nog klimaatwinst te boeken. We willen dat nu in kaart brengen om daarna gericht acties op te zetten. Het voorkomen van voedselverlies en het hergebruiken van overschotten is trouwens een belangrijke ambitie van de Leuvense voedselstrategie.”

Keukenweegschaal in de aanslag

Uit het rapport bleek dat veel voedselverlies voorkomt uit de Leuvense huishoudens. Om dit soort verspilling tegen te gaan, gaf de stad Leuven opdracht aan FoodWIN om een onderzoek uit te voeren naar de hoeveelheid verspilling van een groep Leuvense huishoudens. Dat onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van de voedselgewoontes bij veertig Leuvense huishoudens. We kiezen voor een zo groot mogelijke diversiteit om de hele Leuvense bevolking te weerspiegelen in onze beperkte meetgroep. De gezinnen wegen gedurende twee weken hun weggegooid voedsel en krijgen een workshop en advies op maat om minder te verspillen.

(M)eet je rijk

“Op basis van deze (anonieme) resultaten kunnen concrete acties worden uitgewerkt om bij elk Leuvens huishouden voedselverspilling tegen te gaan. Want we willen verspilling voorkomen door huishoudens beter te informeren”, vult Hanne Heymans, projectcoördinator bij vzw FoodWIN, aan. “Ons doel is om iedereen aan te zetten thuis 50% minder te verspillen.

Het zal de stad en haar inwoners ook heel wat opleveren.

“Voedselverspilling vermijden is niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor je portefeuille”, benadrukt Dessers. “Uit onderzoek van de Vlaamse overheid blijkt dat een gemiddeld Vlaams gezin zo 369 euro per jaar verspilt. We willen samen met FoodWIN gezinnen helpen om voedselverspilling tegen te gaan en zo geld te besparen.