In november 2018 mat Foodwin het voedselverlies in de 10 restaurants van de Vlaamse Overheid, verzorgd door Het Facilitair Bedrijf. Het resultaat van deze meting definieerde globale cijfers op jaarbasis en belangrijke knelpunten per restaurant. Om tot actie over te gaan, faciliteerde FoodWIN een participatieve workshop.

De ambitie van Het Facilitair Bedrijf rond voedselverlies was groot: voedselverlies reduceren én tegelijk een grotere klantentevredenheid creëren.

Op basis van de metingen werd per keuken een actieplan samengesteld en doelen vooropgesteld. Haalbare en invloedrijke oplossingen bekomen, dat was onze missie. In de vervolgmeting eind 2019 maakten we een positieve balans op:

“Met het afschaffen van de toonborden wordt jaarlijks 2,6 ton bespaard, wat een reductie betekent van 3% door slechts één doelgerichte actie.  Lander Van den Heede, Het Facilitair Bedrijf

Ook van koffieverlies is er geen sprake meer. In de plaats dat in vergaderzalen gevulde thermoskannen worden neergezet, moeten ambtenaren nu naar een koffiemachine. Zo slaagt Het Facilitair Bedrijf erin om jaarlijks 500 badkuipen van de gootsteen te redden.

Door in te zetten op een duurzaam dienstenaanbod op vlak van catering vervult Het Facilitair Bedrijf een voorbeeldfunctie.

In 2019 wonnen ze dan ook een Food Waste Award als beloning voor het verantwoord besteden van middelen, minimaliseren van negatieve milieu-impact en creëren van een positieve maatschappelijke impact. Bovendien ging het Facilitair Bedrijf  tijdens de uitreiking met de publieksprijs aan de haal. Lander Van den Heede was tevreden:

“Eigenlijk deden we onze klanten alleen maar een plezier. Doordat we hen zelf laten kiezen wat ze eten en hun bord zelf laten afruimen bereikten we een verliesbeperking op bordresten van 57%. Je stelt je eigen portie samen en als kers op de taart zijn de wachtrijen korter. Nu we ook de stem van het publiek krijgen trakteren we heel het gebouw op garnaalballetjes!”

In het kader van de ketenroadmap ambieert Het Facilitair Bedrijf tegen 2025 voedselverlies met 30% te verminderen. Wordt vervolgd…