2015: Oprichting Food Lab

In 2015 richtten FoodWIN en Coduco in opdracht van de stad Brugge het Food Lab Brugge op. Dat is een platform van lokale stakeholders die via co-creatie een duurzame voedselstrategie voor de stad uitwerken. Daarin is voedselverspilling steeds een belangrijke pijler geweest. FoodWIN co-faciliteerde het Food Lab tot eind 2017, tot het Food Lab evolueerde naar een overkoepelend zelfstandig platform. Voedselverspilling bestrijden is een belangrijke pijler waar Brugge hard op inzet. vandaar hebben FoodWIN en Stad Brugge inmiddels vele impactvolle acties uitgewerkt.Een greep uit het verleden en de toekomst:

2016: Feeding the 5000

In 2016 organiseerde Het Food Lab in samenwerking met FoodWIN het festival (H)eerlijk Brugge om bewustwording te creëren rond duurzame voeding. Het festival ging gepaard met een Feeding the 5000, waar bezoekers via workshops en gratis maaltijden klaargemaakt met verspild voedsel kennismaakten met het verspillingsprobleem.

2017: Minder kopzorgen in de gezondheidszorg

Uit de Food Waste Calculation die FoodWIN uitvoerde in Brugge bleek dat een aanzienlijk aandeel van het voedsel verspild wordt in de gezondheidszorg. De stad gaf in 2017 dan ook de opdracht aan het Food Lab om in vier gezondheidscentra de verspilling te meten, een actieplan te ontwikkelen en over te gaan tot actie. Resultaat? Een hoop minder verspilling – één van de instellingen wist haar verspilling zelfs met 43% procent te verminderen!

Het innovatieve project viel in de prijzen bij het Milan Urban Food Policy Pact en werd opgenomen in de lijst van 50 voorbeeld praktijken.

2020: Food Winners Brugge

Food Winners is een campagne voor consumenten om het bewustzijn rond voedselverspilling te vergroten. Het doel is om tegen eind 2021 de voedselverspilling van de Brugse consumenten met 30% te verminderen. Het plan bestaat uit 3 fases. We beginnen met het opleiden van 50 Brugse ambassadeurs tegen verspilling. Daarna gaan 500 Brugse huishoudens via een mailcampagne dezelfde 9 uitdagingen aan met ondersteuning van de ambassadeurs. In 2022 zal de campagne uitgebreid worden naar 5000 Brugse huishoudens.