(For French, see below)

Wanneer je stemt op 26 mei, spreekt je je uit over allerlei zaken die belangrijk voor je zijn, maar hier gaat het om een welbepaald thema:
het debat over klimaatverandering en in die context ook de strijd tegen voedselverspilling.

Omdat het niet altijd gemakkelijk is om de politieke programma’s van elke partij te ontcijferen, hebben Too Good To Go en FoodWIN hun vertegenwoordigers gevraagd zich over dit grote probleem te buigen. We vroegen om hun antwoord op twee simpele vragen:
Hoe wil je de strijd tegen voedselverspilling aangaan tijdens de volgende legislatuur?
Wat doet u tegen voedselverspilling?

Ontdek de antwoorden van Filip Brusselmans voor Vlaams Belang.

“Wij willen met het Vlaams Belang vooral lokaal werken. We willen in Vlaanderen lokale initiatieven ondersteunen om die voedselverspilling tegen te gaan. Bijvoorbeeldsupermarkten die hun overschotten kunnen verzamelen in een centraal punt, zo kan dat bedeeld worden onder onze mensen die in armoede leven.”

Ontdek de andere kandidaten

Le 26 mai prochain, en votant, vous vous exprimerez sur des questions qui vous sont chères, mais c’est un domaine en particulier qui nous intéresse ici: le débat autour du changement climatique et notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Cependant, il n’est pas toujours simple de décoder les programmes politiques de chaque parti. Ainsi, nous avons demandé à leur représentant de se positionner sur cet enjeu majeur en répondant à deux questions simples:

Comment allez-vous lutter contre le gaspillage alimentaire lors de la prochaine législature?
Et vous, que faites vous contre le gaspillage?

Découvrez les réponses de Filip Brusselmans, Vlaams Belang

“Avec le Vlaams Belang, nous voulons soutenir les initiatives locales en Flandre pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Par exemple, les excédents des supermarchés qui peuvent être mis à disposition auprès d’un point de collecte central peuvent être distribués à nos populations vivant dans la pauvreté.”

Découvrez les autres candidats