De supermarkten doen het in vergelijking met de andere schakels van de voedingsketen best goed. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is het totaal aandeel van voeding dat verloren gaat in de winkels zelfs maar een klein stukje van de taart: een schamele 2% (Monitor Voedselverlies, 2015). En tóch heeft de supermarkt veel invloed op de schakels ervoor en erna.

Denk maar aan de leveranciers van de supermarkten: landbouwers of verwerkende bedrijven. Wat de supermarkt niet aankoopt gaat vaak onverbiddelijk verloren. Een witloof die kleiner uitvalt dan de standaard die de supermarkt vraagt valt zo uit de boot. Nauwe communicatie en flexibiliteit met voedselproducenten kan heel wat kostbaar voedselverlies vermijden.

Supermarkten zijn krakken in het optimaliseren en bijhouden van hun stock. Transparante communicatie over die cijfers opent vele deuren voor het vermijden van voedselverlies elders in de voedselketen. Op lange termijn kan zelfs gewerkt worden naar een model waarin leveranciers inzage hebben in de forecasts van de supermarkt, om zo ook de productie af te stemmen op de afname.

Ook al is ze klein, de verspilling die  in-house plaatsvindt kan deels vermeden worden, met winstmarges als positief gevolg. Het is daarom belangrijk om de verliesposten in kaart te brengen, en daarbij niet alleen de voeding die naar verbranding, vergisting en compostering gaat op te nemen, maar ook het aandeel voor dierenvoeder en wat wordt teruggestuurd naar de leveranciers. Een ambitieus actieplan met duidelijke KPI’s en een goede definitie van voedselverspilling zijn hierbij broodnodig. 

Tot slot liggen er ook kansen in communicatie naar de klant toe. Want ook die kan gesensibiliseerd worden over correcte bewaring van producten, de juiste interpretatie van houdbaarheidsdata, en het accepteren van ‘funky’ producten die wat afwijken van de norm. Klant is koning, maar ook de koning kan graag eten wat de pot schaft.

FoodWIN gelooft dat de zes grote Belgische retailers de komende jaren veel kunnen ondernemen. Daarom stelde ze samen met de Food Waste Alliance stelden daarom enkele maatstaven op die retailers kunnen gebruiken om hun voedselverlies slimmer in kaart te brengen.