FoodWIN en Let Us zoeken pioniers! Na succesvolle samenwerkingen met Colruyt Group, Delhaize Belgium, Tomato Masters en De Lochting vzw lanceren we het traject Food Waste Pioneers opnieuw. Voedingsbedrijven en producenten samenbrengen in de naam van één gemeenschappelijk doel: voedselverspilling vermijden.

Food Waste Pioneers, een samenwerking tussen FoodWIN en Let Us, is een traject voor aankopers en producenten die willen werken op hun voedselverliezen. Zowel voedselproducenten, verwerkers en retail werken voedselverliezen bij elkaar in de hand. Daar kan verandering in komen!

Zoom-out: waarom werken op onze voedselverspilling?

Producenten en verwerkers zijn sterk afhankelijk van de vraag van hun aankopers. Die vraag is moeilijk te voorspellen en in de vele tussenstappen gaat veel informatie verloren. Om te anticiperen op schommelingen in vraag en aanbod is sterke communicatie tussen verkoper en aankoper cruciaal. Het gedeelde doel om voedselverspilling te verminderen verbreedt aan beide kanten de weg naar sterkere samenwerking. ‘Food Waste Pionieers’ bied een neutrale setting om dat samenwerkingsproces te faciliteren. Het brengt je van een pilootproject tot een opschaalbaar initiatief voor jouw klanten en leveranciers.

Dat is belangrijk want in de voedingssector is het heel duidelijk: alles wat niet wordt verkocht is een financieel verlies. De winsten liggen hier dus voor het rapen. Een studie van Champions 12.3 wijst uit dat voor elke euro geïnvesteerd in het terugdringen van voedselverspilling je er 14 terugverdient. De welbefaamde studie Project Drawdown toont bovendien aan dat voedselverspilling tegengaan de beste oplossing biedt voor de klimaatcrisis.  Dat kan tellen qua toekomstgericht werken, wat de consument ten stelligste apprecieert.

Gaan we ervoor? Samenwerken in jouw Supply Chain?

FoodWIN en Let Us bieden ondersteuning aan pioniers: bedrijven die vooruitgang durven boeken in de strijd tegen voedselverspilling. Binnen dit traject verstevigen we de samenwerking binnen jouw supply chain. We passen innovatieve oplossingen toe in de preventie en valorisatie van voedselverliezen

Food Waste Pioniers – het traject

Ambitieuze pioniers kunnen berusten op de gebundelde krachten van FoodWIN en Let Us. Met hun expertise in co-creatie en aankoopprocessen, en in innovatieve oplossingen in de preventie en valorisatie van voedselverliezen, zijn ze de geschikte facilitatoren naar vernieuwende samenwerkingen tussen producenten en aankopers. 

Na succesvolle samenwerkingen met Colruyt & De Lochting, Delhaize & Tomato Masters en Bioplanet & De Zuivelarij, lanceren we in het najaar van 2022 een tweede traject. 

 In het traject werken we naar een actieplan, waarin we de voedselverliezen van producent en/of aankoper in duidelijke stappen tegengaan. 

Aanpak (Double Diamond methodologie):  

  • Deep dive in de verliezen en haar oorzaken bij zowel de leverancier als de aankoper, waarna we kiezen op welke oorzaken we zullen werken; 
  • Verkenning en keuze impactvolle innovaties, zowel in de richting van preventie als valorisatie. Waar relevant, brengen we ook externe expertise binnen; 
  • Bijsturing en opvolging: waar de praktijk ons toont dat het anders gaat dan we oorspronkelijk dachten, sturen we bij. Vanaf dit punt achten FoodWIN en Let Us de deelnemers klaar om de innovatie uit te werken tot een succes. 

Nog niet overtuigd?

Dat begrijpen we. Want een pionier ben je niet op 1 – 2 – 3. Toch geloven we in een gezamenlijke aanpak. Belangrijke oorzaken zoals cosmetische standaarden, vastgeroeste contracten, minimale afnames, een fluctuerende vraag,…  zijn niet altijd tastbaar. FoodWIN en Let Us kijken graag welke acties concreet in kunnen gaan tegen voedselverliezen in jullie aankoopproces. Die acties: 

⇒ maken jou een pionier die de sector het goede voorbeeld geeft; 

⇒ geven jouw bedrijf een jaarlijks financieel rendement. Doe snel al eens een kleine berekening: hoeveel zou 1 procent minder verspilling jouw bedrijf besparen?; 

⇒ helpen jouw milieu-impact sterk in te perken. 

Dit traject biedt je een uitgelezen kans om onder begeleiding van experten de strijd tegen voedselverspilling aan te gaan. Samen gaan we op onderzoek, werken we acties uit en begeleiden we u in de implementatie ervan. 

Deelnemen of nood aan meer info?

Contacteer Gil: 0478 22 53 03 /