(For French, see below)

Wanneer je stemt op 26 mei, spreekt je je uit over allerlei zaken die belangrijk voor je zijn, maar hier gaat het om een welbepaald thema:
het debat over klimaatverandering en in die context ook de strijd tegen voedselverspilling.

Omdat het niet altijd gemakkelijk is om de politieke programma’s van elke partij te ontcijferen, hebben Too Good To Go en FoodWIN hun vertegenwoordigers gevraagd zich over dit grote probleem te buigen. We vroegen om hun antwoord op twee simpele vragen:
Hoe wil je de strijd tegen voedselverspilling aangaan tijdens de volgende legislatuur?
Wat doet u tegen voedselverspilling?

Ontdek de antwoorden van Koen Van den Heuvel voor CD&V.

In 2015 is een actieplan opgesteld, breed gedragen door minstens 50 maatschappelijke organisaties. Dat moet absoluut gemonitord worden want wij willen tegen 2025 de voedselverspilling met minstens een derde verminderen. Daar moet absoluut op ingezet worden door meer informatie, meer sensibilisatie.

Ontdek de andere kandidaten

Le 26 mai prochain, en votant, vous vous exprimerez sur des questions qui vous sont chères, mais c’est un domaine en particulier qui nous intéresse ici: le débat autour du changement climatique et notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Cependant, il n’est pas toujours simple de décoder les programmes politiques de chaque parti. Ainsi, nous avons demandé à leur représentant de se positionner sur cet enjeu majeur en répondant à deux questions simples:

Comment allez-vous lutter contre le gaspillage alimentaire lors de la prochaine législature?
Et vous, que faites vous contre le gaspillage?

Découvrez les réponses de Koen Van den Heuvel, CD&V.

« Un plan d’action a été élaboré en 2015, largement soutenu par au moins 50 organisations sociales. Cela doit être suivi de prêt, car nous voulons réduire le gaspillage alimentaire d’au moins un tiers d’ici 2025. Il est essentiel de se concentrer sur cela à travers plus d’informations et une plus grande sensibilisation. »

Découvrez les autres candidats