De rol van steden en gemeenten op vlak van voedselverspilling is niet te onderschatten. Ze hebben immers de kracht om de juiste actoren samen te brengen en een katalysator te zijn in de strijd tegen verspilling.
Ambities om voedselverspilling te bestrijden duiken dan ook meer en meer op in de meerjaarplannen van steden en gemeenten.
FoodWIN ontwikkelde de Food Waste Journey om hen in die beweging te ondersteunen, een traject dat bestaat uit drie fases: van diagnose naar strategie, van strategie naar actie.
Je kan zelf aan de slag gaan of de hulp inroepen van FoodWIN.

Verspilling tegengaan levert alleen maar voordelen op:

 • Een klimaatneutrale toekomst
  Voedselverspilling is verantwoordelijk voor maar liefst 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Niet enkel het voedsel wordt verspild, maar ook de grondstoffen, arbeid en energie. Door een einde te maken aan alle vermijdbare voedselverspilling, zouden de broeikasgassen in Europa met 12% teruggeschroefd worden.
 • Geld besparen
  Eten weggooien is geld weggooien. De besparingen van voedselverspilling tegen te gaan kunnen ingezet elders ingezet worden. Meer nog, een initiatief in Londen resulteerde in een vermindering in verspilling van 15% en een baten-kostenverhouding van 8:1. Dus voor elke £1 die geïnvesteerd werd, werd £8 bespaard.
 • Minder afval
  Steden en gemeenten zorgen voor de inzameling van afval. En daar geldt natuurlijk: hoe minder, hoe liever. In België blijkt dat elke inwoner jaarlijks gemiddeld zo’n 25 à 28 kilogram voedsel verspilt.
 • Voedsel herverdelen
  Een lokaal bestuur vormt de ideale tussenpersoon voor distributieplatformen en sociale organisaties. Door voedseloverschotten te recupereren en te herverdelen kunnen maatschappelijke organisaties mensen in nood voorzien van maaltijden en voedselpakketten. Denk bijvoorbeeld aan Foodsavers Gent, dat op amper twee jaar tijd 1000 ton voedsel wist te redden.
 • Burgers inspireren
  Burgers zijn de grootste verspillers in de voedselketen. Lokale autoriteiten staan het dichtste bij de burger en hebben veel mogelijkheden om inwoners aan te zetten om minder te verspillen.
 • Lokale economie stimuleren
  Steden en gemeenten zijn ideaal om lokale ondernemers te steunen, verbinden, inspireren en informeren als het gaat over voedselverspilling tegengaan.
 • Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) halen
  Twee derde van de Vlaamse steden en gemeenten gebruikt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties als kompas voor hun beleid. Voedselverspilling past perfect in dat plaatje van duurzaamheid.

Redenen genoeg, maar hoe begin je eraan?

De Food Waste Journey

 1. Stap 1: Diagnose
  Het is belangrijk om het probleem in kaart te brengen alvorens concreet actie te ondernemen. Via metingen en analyses krijgt de stad of gemeente een beeld van de mate van verspilling, de grootste knelpunten en makkelijk op te lossen problemen. Een globaal overzicht van het probleem dient als een stevige basis voor een doeltreffende strategie.
 2. Stap 2: Strategie
  Deze stap bestaat uit twee luiken: allereerst begin je met het opzetten van een coalitie met lokale partners tussen bedrijven, non-profits, startups of verschillende stadsdiensten. Die coalitie werkt dan samen een strategie uit.
 3. Stap 3: Actie
  En dan is het tijd voor actie! Talloze steden en gemeenten voerden hun strategieën reeds met succes uit en wisten voedselverspilling drastisch terug te dringen. Verder in dit artikel vind je enkele voorbeelden.

Download de gids, laat je inspireren door de vele succesvolle voorbeelden en ga aan de slag.
Hulp nodig? FoodWIN begeleidt je doorheen het hele traject. We slaan de handen in elkar en gaan verspilling tegen!

, onze expert op vlak van steden en gemeenten, voor advies en hulp:

Ook als je tips hebt om verspilling tegen te gaan in steden of gemeenten, of als jouw lokaal bestuur al voedselverspilling tegengaat, laat het ons zeker weten!