Voedselverspilling komt voor langsheen de hele voedselketen. In Vlaanderen zijn de landbouwers, verwerkende industrie en wij thuis de grootste verliezers. Vooral dat laatste is frappant: een kwart van al het voedsel dat geoogst, verwerkt, verpakt en verkocht werd, belandt thuis in de vuilbak. Het is cruciaal dat de voedselketen hier sterker op inzet om die cijfers omlaag te krijgen. En daar liggen ook nog eens heel wat kansen. 

Voor voedingsbedrijven is het ontwikkelen van een effectieve strategie rond voedselverspilling, zowel in-house als naar de consument toe, een absolute must als je van voedselverspilling een sterke business case wil maken en je klanten helpen om hetzelfde te doen. In dit artikel leer je meer over doeltreffende manieren om voedselverspilling binnen je bedrijf tegen te gaan, over welke drempels consumenten ervaren om minder te verspillen en hoe je ze kan helpen.

Voedselverspilling in-house tegengaan

De meest efficiënte methode om voedselverspilling binnen je bedrijf aan te pakken, is via de ‘Target-Measure-Act’-methode. Door het productieproces in kaart te brengen en verliezen te meten, kan je je grootste en meest werkbare verliesstromen in kaart brengen (Measure). Op basis van focus (Target) kan je gericht aan de slag gaan met concrete acties tegen verliezen (Act), waardoor je enorm kan besparen op onnodige kosten die je tijdens het productie-, stockage- of transportproces maakt. 

“We pasten deze methodiek toe  in verschillende succesvolle cases en zien keer op keer dat dit een heel doeltreffende methodologie is om tot een scherpe strategie tegen voedselverspilling te komen.”

Willem Leunis, expert voedingsbedrijven bij FoodWIN

Om dat proces nóg toegankelijker maken naar verwerkende bedrijven toe, lanceren FoodWIN, Flanders’ Food, Too Good To Go en ILVO vanaf september 2023 de Voedselverliesscan in opdracht van Vlaanderen Circulair. De Scan is een webtool voor verwerkende bedrijven waarmee hotspots voor voedselverspilling in kaart worden gebracht en acties aangeraden worden die je daartegen kan ondernemen. 

Eenmalig begeleiden FoodWIN en Flanders’ Food een selecte groep pioniers om de Voedselverliesscan te gebruiken. Deelnemende bedrijven krijgen de kans om expertadvies op maat te ontvangen om verliezen in hun bedrijf aan te pakken en een pionierende rol te spelen in de strijd tegen voedselverspilling. 

Interesse? Stuur een mail naar voor meer info.

Waarom inzetten op de consument?

Waarom zou je als voedingsbedrijf de focus op de consument leggen?

  • People-Planet-Profit: we zijn allemaal bekend met de ‘PPP’. Het verminderen van voedselverspilling heeft positieve effecten op het milieu (Planet) en kan daarbovenop dienen ter compensatie van de eigen bedrijfsprocessen. Voedingsbedrijven vervullen een voorbeeldfunctie naar de consument toe en dragen een bepaalde verantwoordelijkheid om in te zetten op duurzaamheid.
  • Imago en perceptie: consumenten hechten steeds meer waarde aan duurzame en verantwoorde merken. Door actief voedselverspilling aan te pakken, kunnen voedingsbedrijven hun imago verbeteren en een concurrentieel voordeel behalen.
  • Financieel verlies: voedselverspilling heeft ook een directe impact op de financiële resultaten van voedingsbedrijven. Het verminderen van verspilling bij consumenten kan leiden tot kostenbesparingen en efficiënter gebruik van middelen.
  • Opvoedingsrol: voedingsbedrijven hebben een verantwoordelijkheid om consumenten bewust te maken van voedselverspilling en hen te helpen positieve veranderingen door te voeren. Door educatieve initiatieven en praktische hulpmiddelen aan te bieden, kunnen ze consumenten helpen hun gedrag aan te passen.

Hoe kan je als voedingsbedrijf zorgen dat de consument minder verspilt?

  • Lanceer bewustmakings- en gedragsveranderingscampagnes: informeer mensen wat ze kunnen doen om minder te verspillen (en zet je product in de kijker op hetzelfde moment, zoals Philadelphia tijdens hun ‘Broodwinner’-campagne). We lijsten ook 10 tips op voor het maken van een succesvolle campagne tegen voedselverspilling.
  • Experimenteer met labels en kijk hoe je jouw product kan inzetten als tool voor de consument. Too Good To Go lanceerde hun ‘Kijk, Ruik, Proef’- campagne om de consument te informeren via productlabels over het verschil tussen THT- en TGT-data. 
  • Denk aan fysieke of online tools die je de consument kan aanreiken om thuis verspilling tegen te gaan zoals maaltijdplanners, eetmaatjes, vacuumtrekkers, online receptenbanken… en wees zo nog meer aanwezig in de keuken en het geheugen van de consument. 

Door de oorzaken van voedselverspilling bij consumenten te begrijpen en acties te ondernemen om deze aan te pakken, kunnen voedingsbedrijven een significante impact hebben op het verminderen van verspilling. Het is belangrijk om innovatieve tools en middelen te ontwikkelen en uit te dragen om consumenten te betrekken en hen te ondersteunen bij het nemen van duurzamere voedselkeuzes.

De mogelijkheden zijn in feite eindeloos. Vele bedrijven ondernemen interessante acties tegen de verliezen van hun consument. Laat je door hen inspireren, of neem een pioniersrol op en til de strijd tegen voedselverspilling naar een hoger niveau. Wil je met jouw bedrijf aan de slag, is een inzicht op de verliezen van je consument niet onbelangrijk (Measure). Ga aan de slag (Act) en sla de handen in elkaar met andere spelers in de keten. Uit dit artikel is duidelijk dat inzetten op de verliezen van je consument geen verlies is, maar een grote win. 

Heb je interesse om dieper te graven in wat jouw bedrijf kan doen tegen verspilling in-house of bij de consument? Wij komen graag tot bij jou voor een interactieve workshop. Onze expert voedingsbedrijven Willem helpt je met veel plezier verder. Je kan hem bereiken via .