In Leuven is voedselverspilling een hot topic. Daarom schakelde ze FoodWIN in voor een Food Waste Calculation.

Huishoudens bleken ook hier een zwakke plek. Om gericht actie te kunnen ondernemen, wou de stad een beter zicht krijgen op de hoeveelheid voedselverspilling bij hun inwoners. Daartoe wogen 40 gezinnen gedurende twee weken hun weggegooid voedsel. Wat bleek? De deelnemers gooien gemiddeld 29 kg voedsel per jaar weg. Als elke Leuvenaar zoveel verspilt, komt dat voor de Leuvense huishoudens neer op zo’n 2.953 ton verspild voedsel per jaar. Leuvenaars zouden in totaal 12 miljoen euro kunnen besparen als ze thuis komaf maken met voedselverspilling.
David Dessers, Leuvense Schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie getuigt:

“Dankzij het onderzoek van FoodWIN in opdracht van stad Leuven weten we dat de voetafdruk van voedselverspilling overeen komt met een CO₂-uitstoot van 9.447 ton. We zijn geschrokken van die cijfers, maar ze zorgen ervoor dat we de CO2-uitstoot ten gevolge van voedselverspilling kunnen terugdringen.

De cijfers in Leuven zijn enorm hoog, maar liggen nog steeds lager dan het Vlaams gemiddelde – een Vlaming verspilt gemiddeld zo’n 37 kg voedsel per jaar. Dat is een hoeveelheid die we absoluut moeten en kunnen terugdringen.

Kleine oplossingen, groot verschil

De deelnemers aan het onderzoek bij Leuvense huishoudens verspilden vooral groenten en brood. Met als meest voorkomende oorzaak dat het voedsel bedorven was of de houdbaarheidsdatum overschreden. Dat laatste duidt meteen op een makkelijk te verhelpen knelpunt: kennis over houdbaarheidsdata. ‘Tenminste houdbaar tot’ slaat namelijk op de kwaliteit van het product, niet over voedselveiligheid. Je kan het vaak dus nog na deze datum opeten.

Meting als hefboom voor actie

“Mijn kinderen hielpen bij de meting en vonden het heel fijn om de potjes te wegen. Zo leerden ze ineens ook wat over voedselverspilling. Het onderzoek heeft me veel bewuster gemaakt van wat er allemaal in de vuilbak verdwijnt en wat we allemaal als afval beschouwen. Neem nu bloemkoolbladeren of preigroen, die dingen kan je nog perfect verwerken in een maaltijd”, getuigt deelneemster Karen over het onderzoek.

Een meting op zich kan al verbetering met zich meebrengen! We merkten alvast dat veel Leuvenaars bereid zijn om duurzamer om te gaan met voeding. Zo besliste de meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek om in de toekomst minder voedsel te proberen verspillen. Belangrijke drijfveren daarvoor zijn het klimaat (75% van de deelnemers) en kostenbesparing (64%). Elke Leuvenaar kan gemiddeld 112 euro besparen door komaf te maken met voedselverspilling.

Gebaseerd op: https://pers.leuven.be/leuven-pakt-voedselverspilling-aan