Leerlingen meten voedselverspilling

FoodWIN was één van de trekkers in het project Restjesredders Meetjesland. Daar begeleidden we gedurende 2 jaar scholen om hen te helpen voedselverspilling te meten, te verminderen en kosten te besparen. 

In 2019 werkten we daarvoor samen met de leerlingen van het vijfde middelbaar van De Tandem in Eeklo. We verzamelden en wogen een week lang de voedselresten van de warme maaltijden.

Op basis van de resultaten van die meting, besliste de school over te stappen op een andere leverancier. Om de impact van deze actie te kunnen evalueren werd, op vraag van de leerlingen zelf, in november een nieuwe meting van het voedselverlies gedaan. De impactmeting toont duidelijk minder voedselverspilling dan de nulmeting. Er werd minder eten klaargemaakt en het verlies ervan daalde van 42% naar 29%.”

Deze inspanningen werden opgemerkt. Zo viel GO! atheneum en leefschool De Tandem in de prijzen en ontvingen ze de Food Waste Award 2020 in de categorie ‘Grootkeukens en Catering’.

Nick Van Vooren (links), directeur van GO! atheneum en leefschool De Tandem, is in de wolken met de erkenning die de school voor dit project krijgt:

“Ik ben blij dat de leerlingen beloond worden voor het vele en harde werk dat ze geleverd hebben in de strijd tegen de voedselverspilling op school. Duurzaamheid is namelijk een van de kernwaarden van onze school die we te allen tijde nastreven.”