(Voor Nederlands, zie onderaan)

Le 26 mai prochain, en votant, vous vous exprimerez sur des questions qui vous sont chères, mais c’est un domaine en particulier qui nous intéresse ici: le débat autour du changement climatique et notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Cependant, il n’est pas toujours simple de décoder les programmes politiques de chaque parti. Ainsi, nous avons demandé à leur représentant de se positionner sur cet enjeu majeur en répondant à deux questions simples:

Comment allez-vous lutter contre le gaspillage alimentaire lors de la prochaine législature?
Et vous, que faites vous contre le gaspillage?

Découvrez les réponses d’Olivier De Schutter pour Ecolo.

“Ecolo donne la priorité à l’information des consommateurs sur la signification des dates limites de vente et dates limites de consommation indiquées sur les emballages. Beaucoup trop de malentendus existent encore à cet égard.”

Découvrez les autres candidats

Wanneer je stemt op 26 mei, spreekt je je uit over allerlei zaken die belangrijk voor je zijn, maar hier gaat het om een welbepaald thema:
het debat over klimaatverandering en in die context ook de strijd tegen voedselverspilling.

Omdat het niet altijd gemakkelijk is om de politieke programma’s van elke partij te ontcijferen, hebben Too Good To Go en FoodWIN hun vertegenwoordigers gevraagd zich over dit grote probleem te buigen. We vroegen om hun antwoord op twee simpele vragen:
Hoe wil je de strijd tegen voedselverspilling aangaan tijdens de volgende legislatuur?
Wat doet u tegen voedselverspilling?

Ontdek de antwoorden van Olivier De Schutter voor Ecolo.

“Ecolo geeft prioriteit aan het informeren van consumenten over de betekenis van de ’te gebruiken tot’ en ’ten miste houdbaar tot’ vervaldata die op verpakkingen worden vermeld. Hierrond bestaan nog veel te veel misverstanden.”

Ontdek de andere kandidaten