(For French, see below)

Wanneer je stemt op 26 mei, spreekt je je uit over allerlei zaken die belangrijk voor je zijn, maar hier gaat het om een welbepaald thema:
het debat over klimaatverandering en in die context ook de strijd tegen voedselverspilling.

Omdat het niet altijd gemakkelijk is om de politieke programma’s van elke partij te ontcijferen, hebben Too Good To Go en FoodWIN hun vertegenwoordigers gevraagd zich over dit grote probleem te buigen. We vroegen om hun antwoord op twee simpele vragen:
Hoe wil je de strijd tegen voedselverspilling aangaan tijdens de volgende legislatuur?
Wat doet u tegen voedselverspilling?

Ontdek de antwoorden van Jan Busselen voor PvdA.

“Wij stellen de overschakeling van de agro-industrie naar de agro-ecologie voor. Dat wil zeggen dat we biolandbouw, permacultuur, korte ketens actief willen ondersteunen vanuit de overheid. Om voedselverspilling nu tegen te gaan stellen we ook voor om supermarkten te verplichten om overschotten over te dragen aan sociale restaurants en voedselbanken.”

Ontdek de andere kandidaten

Le 26 mai prochain, en votant, vous vous exprimerez sur des questions qui vous sont chères, mais c’est un domaine en particulier qui nous intéresse ici: le débat autour du changement climatique et notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Cependant, il n’est pas toujours simple de décoder les programmes politiques de chaque parti. Ainsi, nous avons demandé à leur représentant de se positionner sur cet enjeu majeur en répondant à deux questions simples:

Comment allez-vous lutter contre le gaspillage alimentaire lors de la prochaine législature?
Et vous, que faites vous contre le gaspillage?

Découvrez les réponses de Jan Busselen, PvdA

“Nous proposons de passer de l’agro-industrie à l’agroécologie. Cela signifie que nous souhaitons soutenir activement l’agriculture biologique, la permaculture, les circuits courts. Nous souhaitons aussi transférer les excédents de nourriture aux restaurants sociaux et aux banques alimentaires. “

Découvrez les autres candidats