Diagnose is de basis voor gerichte actie, en dat weet ook afvalintercommunale Intradura. Met het afvalbeheer van 19 gemeenten heeft de vereniging de handen vol, maar toch ging ze in 2019 nog een stapje verder, en dook ze de afvalzakken in.
In Lennik, een gemeente met 9000 inwoners, analyseerde Intradura de inhoud van 60 afvalzakken, om o.a. de hoeveelheid voedselverspilling te berekenen. En het resultaat was verbluffend!

Hoewel voedsel helemaal niet thuishoort bij het afval, vond de vereniging gemiddeld 1,7 kg voedsel per restafvalzak, goed voor 20% van het totale afval. Wetende dat voedingsresten niet alleen in de restafvalzak terecht komen, maar ook in de gootsteen (dranken), in de GFT-zak, op de composthoop of aan dieren worden gegeven, legde dit slechts een deel van het probleem bloot. De diagnose maakte dus maar al te duidelijk dat het tijd was voor actie.

Lennik aan zet

Het gemeentebestuur van Lennik bleef niet bij de zakken zitten en besloot in te grijpen, en voedselverlies te beperken. Het geluk stond aan hun kant, want provincie Vlaams-Brabant deed op dat moment een oproep voor trajecten tegen voedselverspilling. Lennik diende een sterk dossier in, en kon meteen instappen in een traject richting een lokaal actieplan tegen voedselverspilling.

Via het participatieplatform “Lennik aan zet” zocht de gemeente geëngageerde burgers die het project mee vorm zouden geven. Vervolgens begeleidde FoodWIN deze kersverse werkgroep doorheen drie workshops. Het traject startte met een diagnose: FoodWIN bezorgde Lennik een schatting van de hoeveelheid voedselverspilling op diverse plaatsen in de gemeente: bij mensen thuis, in de horeca, op scholen, in zorginstellingen en in supermarkten. De vermoedens van de sorteeranalyse werden bevestigd in de food waste calculation: het merendeel van de voedselverspilling blijkt bij mensen thuis op te treden. Het startschot voor de gemeente om dat te voorkomen!

Een broodnodige oplossing

Om dat doel te bereiken, wilde de werkgroep inwoners eerst en vooral bewust maken van het probleem. Omdat uit onderzoek bleek dat brood de nummer één verspiller was, besloten de deelnemers dat probleem eerst aan te pakken. Ze werkten een ware communicatiecampagne uit tegen broodverspilling. En waar kan dat beter dan… op broodzakken?!  Met tips, weetjes en recepten op broodzakken, leerden inwoners hoe ze konden vermijden om brood te verspillen.

An Lovato, Gemeenteraadslid getuigt:

“Voedselverspilling, we horen het overal.  Het is één van de maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan en daarom willen we als gemeente er ook iets aan doen.

De start is gezet.  Aan de lagere scholen hebben we gevraagd een affiche te maken met als thema voedselverspilling.  Lespakketten zijn uitgedeeld en de kinderen hebben hun ideeën kunnen uiten op papier maar ook kunnen vertellen bij hun thuis.  De boodschappen en tips van de kinderen hebben we op de broodzakken laten drukken.

De leerlingen van de school waren alvast enthousiast.  De grootwarenhuizen en bakkers wilden met plezier de affiche ophangen en de broodzakken klaar leggen voor onze burgers.

Waarschijnlijk doen veel burgers al heel veel inspanningen en kan dit initiatief nog een extra duwtje geven aan nieuwe ideeën. Als gemeente zijn we dan ook benieuwd naar jullie reacties!”

Wordt vervolgd, want in 2022 zet de gemeente verder in op de strijd tegen voedselverspilling en richt de werkgroep haar pijlen op zorginstellingen met de actie ‘bespaar op voedselverspilling, niet op zorg!’