Beste burger,

Wanneer je stemt op 26 mei, spreek je je uit over allerlei zaken die belangrijk voor je zijn, maar hier gaat het om een welbepaald thema dat ons nauw aan het hart ligt:

Het debat rond klimaatverandering en voornamelijk de strijd tegen voedselverspilling.

Belangrijke kwestie

 

Voedselverspilling kan niet langer worden genegeerd en zeker niet worden getolereerd. Het is een belangrijke kwestie die verantwoordelijk is voor 8% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot, een totale waarde bedraagt van meer dan €1000 miljard en een gemiste kans is om de 870 miljoen mensen te voeden die met een hongerig gevoel gaan slapen.

Met Too Good To Go en FoodWIN zijn we vastberaden en willen we dat hier verandering in komt.

We willen dat de voedselverspillingskwestie een prioriteit wordt. We gaan voor ambitieuze en bindende Belgische doelstellingen, zoals de richtlijnen die door de Europese Commissie zijn ontwikkeld: in 2030 moeten voedselverliezen wereldwijd met 50% worden verminderd over de gehele voedselproductieketen. We willen ideeën en we willen acties.

Het is echter niet altijd gemakkelijk om de politieke programma’s van elke partij te ontcijferen. Daarom hebben we hun vertegenwoordigers gevraagd zich een positie in te nemen over deze belangrijke kwestie door twee eenvoudige vragen te beantwoorden:

  1. Hoe wilt u tegen voedselverspilling strijden in de volgende legislatuur?
  2. En wat doet u zelf om voedselverspilling tegen te gaan?

[blockquote id= » » class= » » style= » » align= »none » author= » » affiliation= » » affiliation_url= » »]Perscontact: Elke Markey, +32 484 96 25 19[/blockquote]

Bekijk hun antwoorden in deze korte video’s.

Koen Van den Heuvel, CD&V

In 2015 is een actieplan opgesteld, breed gedragen door minstens 50 maatschappelijke organisaties. Dat moet absoluut gemonitord worden want wij willen tegen 2025 de voedselverspilling met minstens een derde verminderen. Daar moet absoluut op ingezet worden door meer informatie, meer sensibilisatie.

Meyrem Almaci, Groen

« Tegen 2024 willen we 600 000 ton minder voedselverspilling. We willen dat doen door preventie, in te grijpen op de productieprocessen. Dat betekent voedselverliesaudits, materialenscans in bedrijven en verwerking van overschotten. »

Anneleen Van Bossuyt, N-VA

« Wij willen tegen 2030 voedselverspilling met de helft verminderen in overleg met de volledige keten: van de landbouwer tot de consument. Ten tweede moeten de regels rond de houdbaarheidscriteria herbeken worden. »

Willem-Frederik Schiltz, Open VLD

Wij willen de voedselveiligheidsvoorschriften openbreken en opnieuw afwegen tegenover voedselverspilling. Daarnaast moeten we het ook concreet maken. Ik denk dat het nuttig en nodig is om wijken of groepen van mensen in een soort testproject, in een spel te stoppen om tips en trucken aan te leren hoe dat zij hun eigen voedselverspilling kunnen tegengaan. »

Yasmine Kherbache , Sp.a

« Wij voeren een verbod in tegen voedselverspilling door voedseloverschotten een andere gebruik te geven en dat ter beschikking te stellen van scholen of woonzorgcentra. »

Jan Busselen, PvdA

« Wij stellen de overschakeling van de agro-industrie naar de agro-ecologie voor. Dat wil zeggen dat we biolandbouw, permacultuur, korte ketens actief willen ondersteunen vanuit de overheid. Om voedselverspilling nu tegen te gaan stellen we ook voor om supermarkten te verplichten om overschotten over te dragen aan sociale restaurants en voedselbanken. »

Filip Brusselmans, Vlaams Belang

« Wij willen met het Vlaams Belang vooral lokaal werken. We willen in Vlaanderen lokale initiatieven ondersteunen om die voedselverspilling tegen te gaan. Bijvoorbeeldsupermarkten die hun overschotten kunnen verzamelen in een centraal punt, zo kan dat bedeeld worden onder onze mensen die in armoede leven. »

Carlo Di Antonio, CdH

« De cdH werkt samen met de agrovoedingssector, die de grootste hoeveelheden voedselverspilling produceert, om bedrijven bewust te maken van het economische belang dat zij zouden kunnen hebben bij het beperken van verspilling. »

Marie Nagy, DéFI

« DéFI wil het grote publiek informeren en bewustmaken van het probleem van voedselverspilling, omdat gemiddeld elke Belg 345 kilo voedsel per jaar weggooit. »

Olivier De Schutter, Ecolo

« Ecolo geeft prioroiteit aan het informeren van consumenten over de betekenis van de ‘te gebruiken tot’ en ‘ten miste houdbaar tot’ vervaldata die op verpakkingen worden vermeld. Hierrond bestaan nog veel te veel misverstanden. »

Michel De Maegd, MR

« De MR ondersteunt de « eat tomorrow » -strategie, die gericht is op de bestrijding van verspilling op in kantines van crèches, scholen, universiteiten, maar ook bedrijven, administraties, sport- en vrijetijdsclubs en nog veel meer. »

Maxime Hardy, PS

« De PS wil, naast andere maatregelen, de herverdeling van onverkocht voedsel van winkels en supermarkten aan organisaties verplicht maken. »

 

 

OVER FOODWIN EN TOO GOOD TO GO

FoodWIN strijdt tegen voedselverlies in Europese steden door samen met hen oplossingen en concrete hulpmiddelen te creeëren, aangepast aan de lokale situatie. FoodWIN sloot partnerschappen met een brede waaier van organiasties uit de voedselketen op lokaal, regionaal en Europees niveau. FoodWIN wordt bovendien als expert erkend door de Europese Commissie op het Europese Platform tegen voedselverlies en voedselverspilling.

https://foodwin.org/

De Too Good To Go-app werd gecreëerd in Denemarken in 2016 en in België gelanceerd in 2018. De appllicatie staat eenieder toe om zich te engageren tegen voedselverspilling, door handelaars en burgers met elkaar te verbinden om zo op het einde van de dag de laatste onverkochte producten te redden van de vuilbak. Naast de applicatie vertegenwoordigt Too Good To Go ook de grootste Europese gemeenschap van voedselverlies strijders met meer dan 18.000 commerciele partners, en 10 miljoen geangageerde burgers in 10 Europese landen (Frankrijk, Belgie, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, Nederland en Noorwegen). Samen hebben zij al meer dan 11 miljoen maaltijden van de vuilbak kunnen redden.

https://toogoodtogo.be