Dagelijks maken Vlaamse ziekenhuizen en ouderenzorginstellingen alleen al zo’n 300.000 maaltijden klaar. De rol van zorginstellingen als cateraars kan dus niet onderschat worden.

Volgens een rapport van het Vlaams Ketenplatform Voedselverlies zou er in de zorgsector jaarlijk zo’n 15.240 ton voedsel verloren gaan. Daarmee is de zorgsector één van de grote spelers op vlak van voedselverlies.

Een groot aandeel van het voedsel belandt in de vuilbak. Een pilootproject in Brugse woonzorgcentra en ziekenhuizen, bijvoorbeeld, toonde in 2017 aan dat het voedselverlies tussen de 25 à 40% ligt. De ziekenhuizen misliepen op die manier zo’n 170.000 euro per jaar en de woonzorgcentra ongeveer 25.000 euro per jaar.

Met een goed uitgedacht actieplan komt daar verandering in. Door voedselverlies tegen te gaan in de zorg draag je dus niet alleen bij aan een duurzame maatschappij, er komen ook middelen vrij die je kan investeren in je personeel, of in kwalitatieve maaltijden!

Uniek probleem

In de gezondheidszorg is het probleem van voedselverlies doorgaans groter dan in de klassieke cateringsectoren. Dat komt omdat heel wat uitdagingen uniek zijn voor de sector.

  • Zo eten de bewoners of patiënten niet altijd vrijwillig. De tijdstippen om te eten vallen soms ongelegen en mensen hebben niet altijd honger of zin om te eten, vaak door hun gezondheidstoestand.
  • In ziekenhuizen komen patiënten vaak onverwacht binnen en het is moeilijk om te voorspellen wanneer een patiënt naar huis mag of kan gaan. Het is dan ook niet vanzelfsprekend om van op voorhand het aantal maaltijden vast te leggen.
  • Daarnaast kan er met de meeste overschotten weinig gedaan worden: het hergebruik ervan wordt bemoeilijkt door de strenge hygiënevoorschriften in de sector, wat uiteindelijk ook maar normaal is.

Dare to (health)care

Het kan ook anders! WZC Sint-Elisabeth uit Oostende bijvoorbeeld, wist hun voedselverspilling terug te brengen naar een indrukwekkend gemiddelde van 10% per dag. Hun strategie bestaat eruit om keuzemenu’s op te stellen bestaande uit een dagschotel en suggesties die vacuüm verpakt werden. Op die manier worden alleen de maaltijden die nodig zijn klaargemaakt. Zij mochten daarvoor in 2018 de Food Waste Award voor grootkeukens in ontvangst nemen!

Ook WZC Sint-Eligius uit Zeveneken spitst zich al sinds 2016 toe op een sterke individueel contact met de bewoners. Zo stellen ze gedetailleerde voedingsfiches op voor elke bewoner en focussen ze op een hechte communicatie tussen de verpleegafdeling en de keuken. Het resultaat: een drastische vermindering van het verspilde voedsel en tevreden bewoners.

Ook andere innovaties, zoals het aanpassen van porties, een digitaal platform om voorkeuren door te geven, het gezelliger maken van de eetomgeving kunnen soelaas bieden.

Your turn

FoodWIN stelde samen met Food Lab Brugge en OVAM een handleiding op zodat we allen samen de strijd tegen voedselverspilling kunnen aangaan.

Als je graag begeleidt wordt bij het opstellen en uitvoeren van een strategie, dan staat FoodWIN je graag bij. Contacteer ons via