Het creëren van een inclusieve duurzame campagne is van essentieel belang om diverse doelgroepen te bereiken en positieve gedragsverandering te stimuleren. Om ervoor te zorgen dat je boodschap relevant en toegankelijk is voor iedereen, is het belangrijk om rekening te houden met verschillende aspecten, zoals beeldvorming, tekst, kanalen, team en doelgroep. Tijdens het Food Waste Fest 2023 deelde experte inclusieve communicatie en oprichtster van communicatiebureau Inclusified Hanan Challouki hoe je ervoor kan zorgen dat je een diverse doelgroep meekrijgt in je duurzame campagnes tegen voedselverspilling. In dit artikel delen we zes praktische tips om inclusieve communicatie te bevorderen en een breder publiek te betrekken bij jouw duurzame initiatieven.

Tip 1: Ga voor Diverse Beeldvorming

Zorg voor diversiteit in de beeldvorming van je campagne. Vertegenwoordig verschillende leeftijden, genders, seksualiteiten, beperkingen en etniciteiten. Vermijd stereotypen en laat echte mensen zien in plaats van modellen. Elke vorm van diversiteit hoeft niet binnen elk beeld of tekst vertegenwoordigd te zijn. Wat primeert is een natuurlijke verdeling, waarbij er altijd oog is voor de gelijkenissen, maar ook respect voor de verschillen.

Tip 2: Schrijf Toegankelijk

Vermijd moeilijke woorden, vakjargon en complexe zinnen. Gebruik eenvoudige taal en maak gebruik van pictogrammen en emoji’s om je boodschap toegankelijker te maken. Combineer beelden met tekst om de informatie beter te communiceren. Overweeg ook om een beperkt deel van je informatie beschikbaar te maken in verschillende talen om diverse taalgroepen te bereiken. Let ook op met uitsluitende formulering: met de woorden “een gemiddeld Vlaams huishouden” spreek je minder mensen aan dan “een gemiddeld huishouden in Vlaanderen.” 

In het beste geval kan je je teksten en woordgebruik aftoetsen bij verschillende personen om na te gaan wat nu echt helder is, en wat niet. Ook kan je tools zoals de website ishetb1.nl inzetten om te zien of je klare en begrijpbare taal gebruikt.

Tip 3: Gebruik Verschillende Kanalen

Zorg ervoor dat je jouw boodschap zowel digitaal als via printkanalen verspreidt. Door enkel online te communiceren, sluit je mogelijk een deel van je doelgroep uit. Zoek verschillende plekken om je campagne te promoten, zoals treinstations, buurthuizen of culturele evenementen. Sommige plekken zijn van nature heel divers, en andere dan weer helemaal niet. 

Tip 4: Creëer Een Divers Team

Besteed aandacht aan het samenstellen van een divers team dat betrokken is bij jouw duurzame campagne. Het is belangrijk om verschillende perspectieven en achtergronden te hebben. Zoek indien nodig externe expertise en werk samen met diverse professionals, zoals communicatieadviseurs, grafische vormgevers en fotografen.

Tip 5: Betrek je doelgroep zo goed mogelijk

Om effectief te communiceren over voedselverspilling en andere duurzame keuzes, is het belangrijk om je doelgroepen goed te betrekken. In plaats van te streven naar de hele samenleving, is het beter om specifieke doelgroepen goed te definiëren. Door elk jaar op verschillende doelgroepen te focussen, kun je op langere termijn een breder publiek bereiken, zonder dat het lijkt alsof je bepaalde groepen veroordeelt. Het is echter essentieel om niet te veel te focussen, en zo met de vinger te wijzen, want iedereen draagt bij aan verspilling. Het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan doelgroepen die vaak worden uitgesloten, zoals alleenstaande ouders of samengestelde gezinnen, omdat zij te maken hebben met complexere planning en aankoopprocessen. 

Tip 6: Meet Je Succes

Evalueer regelmatig of je erin slaagt om diverse doelgroepen te bereiken. Analyseer je communicatie-inspanningen en meet je bereik en impact via de kanalen die je ingezet hebt. Via surveys kan je zowel kwalitatief als kwantitatief te werk gaan. Of stel een divers klankbord samen en vraag hoe ze je campagne ervaren hebben. 

In conclusie is het essentieel om inclusieve communicatie toe te passen in campagnes tegen voedselverspilling. Door diversiteit in beeldvorming, eenvoudig taalgebruik, het combineren van beelden met tekst en het gebruik van diverse communicatiekanalen, kunnen we een breder publiek aanspreken en betrekken. Met deze tips zorg jij ervoor dat je niet langer dezelfde mensen bereikt met jouw duurzame communicatie!

 

Zit je met brandende vragen over hoe je doeltreffend voedselverspilling tegengaat? Stuur dan een mailtje naar Maud via , zij helpt je graag verder!