Zien jullie de geldbriefjes ook fladderen wanneer er eten in de vuilbak van jouw grootkeuken gegooid wordt? Voedselverspilling en geldverspilling zijn twee zijden van dezelfde munt. Voedsel gemaakt voor menselijke consumptie mist zijn doel als het uiteindelijk niet opgegeten wordt. Het voedsel belandt in de vuilbak en daarmee ook de uitgegeven euro’s. Mocht je die euro’s zo terug kunnen vissen uit de vuilbak, waarvoor zou je ze dan gebruiken?

Voedselverspilling: Wat mag dat kosten?

 

Het totale gewicht van de globale voedselverspilling per jaar bedraagt 1.6 miljard ton, wat neerkomt op 1.2 biljoen euro. Dat is enorm veel geld en dan laten we de milieukost[1] nog buiten beschouwing!

Van productie, verwerking, opslag, distributie, transport, bereiding tot… afval. Elke stap kost geld. En ook in grootkeukens gaat er heel wat eten – en dus geld – verloren. Zo verspillen ziekenhuizen gemiddeld 130.000 euro per jaar! In de tabel hieronder zie je enkele cijfers voor de verschillende types grootkeukens.

[1] Denk aan: uitstoot van broeikasgassen, waterverbruik, landgebruik, bodemerosie, biodiversiteit…

Tabel 1. Deze tabel bevat gemiddelden die FoodWIN zelf uit begeleidingstrajecten berekend heeft voor verschillende sectoren. De cijfers komen voort uit metingen van de warme maaltijd. En de kost is louter de food cost.

Voedselverspilling aanpakken, dat kost toch ook geld?

Dat klopt! Het is een investering van tijd en middelen om voedselverspilling terug te dringen. Als je investeert in de strijd tegen voedselverspilling, haal je je geld er dan ook uit?

Onderzoek toont dat elke kilogram eten die je weggooit ongeveer 1,4 euro waard is. Een voedselverliesmeting  (zie vorige artikel) zal je helpen om te berekenen hoeveel geld je eigenlijk verspilt.

Je kan op eigen houtje voedselverspilling meten én aanpakken of met behulp van onze handleiding. Zie je dat niet helemaal zitten? Dan kan je begeleiding inschakelen. Zo’n traject kost ongeveer 5000-7000 euro. Eens je actieplan duidelijk is, kunnen ook hier kosten aan verbonden zijn bv. aankoop portioneermateriaal, training van personeel, bestelsysteem…

Maar je krijgt er veel voor terug. Een onderzoek uit de UK toont aan dat bedrijven gemiddeld, voor elke euro die ze investeren om voedselverspilling te reduceren, zo’n 14 euro terugverdienen.[2] In de meerderheid van de bedrijven worden de kosten van zo’n investering dus ruim gecompenseerd door de opbrengsten!

[2] Hanson, C., and Mitchell P. 2017. The Business Case for Reducing Food Loss and Waste. Washington, DC: Champions 12.3.

Is dat ook zo voor grootkeukens? Wel, een ziekenhuis haalt de investering er in gemiddeld twee maanden uit terwijl een school de investering na 3 jaar terugwint.[3] Inzetten op de strijd tegen voedselverspilling is dus duidelijk een investering die zichzelf terugbetaalt, en in sommige gevallen heel snel!

[3] FoodWIN berekende de return on investment op 3 jaar per sector. Deze cijfers komen voort uit voorgaande begeleidingstrajecten.

Klaar is business case 😉 ?

Money, money, money… Of is geld toch niet het enige dat telt? Nee hoor! Grootkeukens die actie ondernemen tegen voedselverspilling halen veel verschillende redenen aan om  voedselverspilling aan te pakken.

1. Het werk van je team valoriseren

Het keukenpersoneel ziet dagelijks perfect eetbaar voedsel dat ze zelf bereid hebben nodeloos in de vuilnisbak belanden. Veel grootkeukens voelen dan ook de nood om actie te nemen tegen voedselverspilling om zo waardering te tonen voor de inspanningen van keukenpersoneel.

2. Gescheiden ophaling keukenafval

Sinds 1 januari 2021 zijn grootkeukens verplicht om keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval gescheiden aan te bieden voor ophaling (artikel 4.3.2 Vlarema).  De inzameling van voedselafval op één punt opende de ogen van veel grootkeukens. Facility managers zagen plots hoeveel voedsel er werkelijk weggegooid werd en voelden de nood om het probleem aan te pakken.

3. Verantwoord ondernemen

Van lokaal tot globaal niveau heeft het inzetten op voedselverspilling een positieve impact op het milieu. Als organisatie kan je door voedselverspilling tegen te gaan een enorme bijdrage leveren bij het behalen van klimaatdoelstellingen!

Is inzetten op de strijd tegen voedselverspilling dus een slimme investering?

De vraag van 1 miljoen… Voedselverspilling verminderen is op veel vlakken een juiste beslissing, en ook financieel zal jouw organisatie er beter van worden. Met de calculator op onze website, kan je een eerste ruwe inschatting maken van hoeveel eten en dus ook geld jouw grootkeuken wegsmijt. Bij het invullen van de calculator ontvang je bovendien een handleiding waarmee je zelf aan de slag kan!