13/03/2023- nieuws van Jasmien, vanop het Europees Platform Voedselverlies:

Lidstaten zijn sinds kort verplicht om jaarlijks voedselverspilling te meten en deze cijfers door te geven. ESTAT verzamelt en analyseert die data. Wat leren we uit de eerste cijfers van 2020?

In 2016 publiceerde FUSIONS een allereerste beeld van de verspilling cijfers overheen de keten. De studie trok aan de alarmbel en stelde dat de EU 173kg voedsel per inwoner per jaar verspilde.

De nieuwe ESTAT cijfers tonen 127 kg per inwoner per jaar aan. Een vooruitgang? Helemaal niet, want de cijfers zijn op een verschillende manier berekend. Het addertje onder het gras zit in het uitsluiten van de UK, de slechte leerling van de klas die zwaar doorwoog in de gegevens van FUSIONS. Daarnaast werd de primaire productie breder gedefinieerd in het FUSIONS rapport, en neemt ESTAT de stromen die naar riolering gaan niet mee in rekening. Als we deze elementen meenemen dan blijkt dat er sinds 2016 geen vooruitgang is. De alarmbellen moeten dus nog even luid klinken als toen en zelf nog luider. Is het tijd voor bindende doelstellingen voor lidstaten?

Nog opvallende lessen uit de ESTAT cijfers? De verdeling over de keten heen schatte de studie van FUSIONS destijds opvallend goed in. Huishoudens blijven ook nu de grootste verspillers. Primaire productie en verwerkende industrie volgen.

En hoe doet België het in vergelijking met andere lidstaten? Met 250 kg per inwoner is België na Cyprus de slechtste leerling in de klas. Dat is pijnlijk voor een pionier in de circulaire economie. Zijn er verzachtende omstandigheden? Ongetwijfeld. Mogelijk registreert onze monitoring scherper. De grote export van voeding weegt ook door. Toch is dit een niet mis te verstaan signaal dat er werk aan de winkel is. Binnenkort publiceert de Vlaamse overheid haar cijfers in detail in de nieuwe monitoring voedselverliezen.

Wat kunnen beleidsmakers doen?

  • Neem de opmerkingen van het rekenhof ernstig
  • Ondersteun initiatieven die burgers helpen minder te verspillen
  • Zet in op “target, measure, act” om bedrijven te helpen minder te verspillen

Wil je meer lezen? Klik hier en hier voor meer info