In maart 2021 startte de Centrale Keuken van Oostende met de strijd tegen voedselverspilling onder begeleiding van FoodWIN. Mede mogelijk met steun van de Provincie West-Vlaanderen in kader van Gemeente voor de Toekomst. Met de nulmeting brachten ze de verliezen in kaart en het actieplan zorgde voor de nodige houvast bij de verbeterstappen.

De meting als eyeopener

Dikwijls zegt het gevoel al iets. Maar met de meting krijg je cijfers die zwart op wit de grootteorde van het probleem aantonen. Zo zagen ze in Oostende wat de knelpunten waren in het ziekenhuis de kinderdagverblijven, het woonzorgcentrum en de ontmoetingscentra.

Linda Verhaeghe, hoofd catering Stad Oostende: “Ik sta zelf nooit in de keuken of aan de afwas, dus de meting heeft mijn ogen wel echt geopend. Het is dan pas dat je ziet hoeveel er echt verloren gaat en denkt: amai!”

Meten is zweten?

Een goede voorbereiding en enthousiast team zijn essentiële ingrediënten. Linda bevestigt met trots de goede werking van haar team: “We hebben echt het gevoel dat we er iets aan kunnen doen en dat we dat ‘tegaore’ doen!”

Aan de afwas zorg je dat de kar met lege gelabelde gastronormen klaarstaat. Dit vergemakkelijkt de weging. Het is belangrijk om er een systeem in te krijgen, steeds kar per kar en afdeling per afdeling. En een emmer per productgroep om zo de scheiding in vlees, aardappelen, groenten, soep en andere te vereenvoudigen. De eerste dag is wat zoeken, nadien loopt dat!

De grote verliezers winners?

Soep bleek zoals in veel grootkeukens een bron van verspilling en tegelijkertijd een quick win. Ook de porties van het vlees, de groenten en de aardappelen werden geëvalueerd. Ze werken nu veel meer op maat van de klant met portiegroottes die beter afgesteld zijn per afdeling. En dat loont als je zowel voor jong als oud, ziek als gezond maaltijden bereidt.

Linda: “Op de ene afdeling eten ze minder soep, op de andere eten ze wel 2 tasjes. De gewichten houden we bij in een excel en we verdelen veel gerichter met maatbekers. Zo weten we goed hoeveel naar welke afdeling gaat. Vast materiaal om op te scheppen is ook handig. We geven bijvoorbeeld standaard een kleinere maat puree voor het ziekenhuis. En dit alles zorgt voor een slimmer aankoopbeleid en stockbeheer.”

Impact

Tijd om de balans op te maken. In februari legden ze opnieuw de overschotten in de weegschaal voor de impactmeting. Oostende slaagde erin om voedselverspilling met maar liefst 40% terug te dringen! Daarmee kunnen ze bijna 50.000 euro besparen en 112 ton CO2 uitstoot vermijden. Proficiat!

Linda: “We zijn heel trots en natuurlijk blij met de vooruitgang! En met de bangelijke stijgingen van de voedingsprijzen komt deze geldbesparing natuurlijk goed van pas.”

Deze inspanningen gingen niet onopgemerkt voorbij. In 2022 won Stad Oostende ook een prestigieuze Food Waste Award! Schepen Silke Beirens reageert enthousiast:

“Voedselverspilling tegengaan is één van de doelstellingen van onze voedselstrategie Oostende Oogst en als lokaal bestuur hebben we hier absoluut een voorbeeldfunctie. Een jaar lang is het team van de centrale keuken heel intensief aan de slag gegaan om voedselverspilling te meten, te wegen én te reduceren. Onder professionele begeleiding van Jasmien van FoodWIN en aangevuurd door onze coördinator catering Linda Verhaeghe. Een grote dankjewel aan iedereen die op ons stemde en een dikke merci voor alle reacties en aanmoedigingen die we al mochten ontvangen.”

En nu? Linda en haar team beseffen maar al te goed dat het hier niet stopt. Het zal een kwestie zijn van continue opvolging en bewustmaking. “We willen het thema levendig houden en iedereen er op attent maken. En we hebben de ambitie om tweemaal per jaar te meten, zowel voor de winter- als de zomercyclus.”

Enkele tips van onze experten ter zake:

  1. Stel een klein team samen van enthousiastelingen
  2. Communiceer goed over de meting
  3. Hang de portiegroottes duidelijk zichtbaar aan de band
  4. Doe af en toe een check of briefing voor de start van de shift
  5. Werk met vast materiaal en geef halve of kleinere porties voor bepaalde doelgroepen