“Voedselverspilling, waar staat jouw keuken?” Dat was de vraag die FoodWIN aan grootkeukens stelde. een belangrijke vraag, want Vlaanderen telt ruim 6000 grootkeukens en die houden grote delen van onze samenleving draaiende: scholen, bedrijven, ziekenhuizen en zoveel meer. Het doel ervan? Zicht krijgen op hoe ver de sector staat in de strijd tegen voedselverspilling.

In totaal verzamelde FoodWIN gegevens van 133 grootkeukens waaronder bedrijfsrestaurants, cateringbedrijven, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, jeugdzorgorganisaties en andere zorginstellingen. Er werden geen gegevens van gevangenissen of opvangcentra verzameld.

Half begonnen is goed gewonnen

De Vlaamse Overheid wil voedselverspilling in alle sectoren reduceren met 30% tegen 2025 en halveren tegen 2030 (ten opzichte van 2015). Een ambitieuze doelstelling, benieuwd of het zal lukken? FoodWIN maakt de balans op.

De bevraging toont aan dat maar liefst de helft van de Vlaamse grootkeukens voedselverspilling al meet. Dat is een erg goede zaak, want enkel op die manier kunnen zij nagaan wat hun impact op voedselverspilling is. Dat meten loont blijkt ook uit de cijfers: gemiddeld genomen reduceren grootkeukens die meermaals meten en acties implementeren hun voedselverspilling met 20%. Zij zijn dus op de goede weg om de Vlaamse reductiedoelstelling te behalen.

En de andere helft? Die meet nog helemaal niet. Geen tijd te verliezen als we samen voedselverspilling willen halveren tegen 2030!
Jasmien Wildemeersch, experte grootkeukens bij FoodWIN:

“We nodigen grootkeukens die voedselverspilling nog niet meten uit om hier snel werk van te maken! De eerste stap om voedselverspilling aan te pakken is immers een nulmeting uitvoeren. Zo kan je knelpunten identificeren, gericht actie nemen, en krijg je uiteindelijk meer vat op moeilijk voorspelbare factoren. Met een jaarlijkse herhaling van deze bevraging wil FoodWIN zicht krijgen op de sector en tegelijk het taboe rond voedselverspilling doorbreken. Vandaag weten we dat de helft van de grootkeukens al meet. Nu is het aan de andere helft om de kansen en voordelen ervan in te zien. Ik ben alvast benieuwd naar de resultaten volgend jaar!”

De meet(kampi)oen

Bedrijfsrestaurants komen als winnaar uit de bevraging. Wel 70% van hen deed al een meting. En zij verspillen gemiddeld 10% voedsel. Van de 10 geserveerde borden, belandt er m.a.w. eentje in de vuilbak.

Daartegenover staat de jeugdzorg: geen enkele organisatie die de bevraging invulde meet al. Dus zij hebben momenteel geen zicht op wat ze echt verspillen. Het aantal onderwijsinstellingen (basisschool, middelbaar en universiteit) dat meet ligt hoger, maar ze hinken toch ook achterop met 37%. En gemiddeld verspillen scholen 11%.

Het meeste werk lijkt nog bij de ziekenhuizen te liggen. Ruim de helft doet al metingen, maar met gemiddeld 25% voedselverspilling, hebben zij het hoogste percentage. De meetmethode zelf is echter onbekend, mogelijks meten ziekenhuizen hun verspilling nauwkeuriger wat resulteert in een hoger cijfer. Dat zal een toekomstige bevraging moeten uitwijzen.

Win for life

De inspanning van de grootkeukens die de voorbije jaren al actie namen, werpt zijn vruchten af. Samen redden zij jaarlijks naar schatting 6000 ton eten! Daarmee besparen ze 8 miljoen euro. Maar er is meer mogelijk. Als nu alle grootkeukens actie ondernemen en hun reductiedoelstelling halen dan zullen we in 2025 al jaarlijks 11500 ton eten extra redden. Goed voor het gewicht van 5 atomiums samen!

En dat is enkel de sector grootkeukens. Andere sectoren staan evengoed voor deze uitdaging. Vito berekende dat Vlaanderen tegen 2025 342 kton Co2 equivalenten kan reduceren door voedselverspilling aan te pakken. Dat is vergelijkbaar met de klimaatimpact van het isoleren van 300.000 daken. Een enorme potentieel CO2 reductie op korte termijn dus.

Vergroot je impact! Maar hoe?

Een lichte paniekaanval na het lezen van deze resultaten omdat je geen idee hebt hoeveel voedsel jouw organisatie verspilt? FoodWIN helpt je graag op weg. Uit de bevraging blijkt dat grootkeukens die externe hulp inschakelen sneller grotere vooruitgang boeken. Je kan de nulmeting natuurlijk ook op eigen houtje doen. Meer dan de helft van de metende keukens ging jou al voor!.

Weet je niet goed waar te beginnen? De Gids voor Winnende Keukens biedt een goede houvast. Geen tijd te verliezen dus, start met een nulmeting.